Classificació de les isometries

Justificarem el fet que els quatre tipus d'isometries que acabem de descriure són els únics possibles. Ens basarem en el fet que una isometria està determinada de manera única si coneixem el seu caràcter (directe o invers) i la imatge de dos punts diferents, o sigui si f i g són dues isometries amb el mateix caràcter --les dues directes o les dues inverses-- i A, B dos punts diferents tals que f (A) = f (B) i g(A) = g(B) $ \Rightarrow$ f = g.Subseccions