Isometries amb dos punts fixes

Suposem que f és una isometria amb dos punts fixes A i B, llavors: