Isometries amb un punt fix

Suposem que f és una isometria amb un punt fix O, sigui A un punt qualsevol A$ \ne$O, prenem A' = f (A), llavors pot ser que f sigui directa o inversa:

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/unfix}