Composició d'isometries

La prňpia definició d'isometria evidencia que la composició de dues isometries dóna com a resultat una isometria. A continuació analitzarem el resultat de composar dues isometries 3.2:Subseccions