Composició de dues translacions

Una translació seguida d'una translació dóna com a resultat una altra translació, $ \tau_{BC}^{}$o$ \tau_{AB}^{}$ = $ \tau_{AC}^{}$.
\includegraphics{c:/ramon/geome/tratra1}

Composició de dues translacions