Paral·lelisme

Dues rectes es poden situar en el pla de les maneres següents:
\includegraphics{c:/ramon/geome/posici}

El cinquè postulat de la geometria euclidiana1.3, afirma que per un punt P exterior a una recta r, hi passa una i només una recta s paral·lela a la recta inicial r.

\includegraphics{c:/ramon/geome/para}