Sanefes

Començarem amb la definició de sanefa o fris d'eix una recta r del pla; suposem que F és un subconjunt de $ \real^{2}_{}$, recordem que si A i B són dos punts del pla, $ \tau_{A,B}^{}$ representa la translació que porta A sobre B, o sigui $ \tau_{A,B}^{}$(A) = B. Si $ \vec{u} $ és un vector lliure del pla, escriurem $ \tau_{\vec u}^{}$ la translació de vector $ \vec{u} $, o sigui, $ \tau_{\vec u}^{}$(A) = A + $ \vec{u} $. Direm que una translació $ \tau_{A,B}^{}$ és més petita que $ \tau_{C,D}^{}$ si AB < CD. Una sanefa és un subconjunt del pla que repeteix un cert motiu periòdicament en la direcció d'una recta r del pla, d'una manera més precisa:


\begin{definicio}[sanefa, fris]Una sanefa d'eix $r$\ és una figura
o subconjunt ...
...un grup cíclic
generat per una translació $\tau$.
\footnotemark
\end{definicio}Subseccions