Sanefes F2

G(F) conté alguna simetria central, llavors existeix A, tal que $ \sigma_{A}^{}$ $ \in$ G(F), ja hem vist que tots els punts An i Mn són punts de simetria de F i no en pot haver més, per tant, G(F) = < $ \tau_{A,B}^{}$,$ \sigma_{A}^{}$ > i la sanefa és del tipus F2.
\includegraphics{c:/ramon/geome/f2}

Sanefa F2

Arrossegueu els punts de color vermell

En el cas que G(F) contingui alguna isometria inversa (simetries axials o lliscaments), si només considerem els moviments directes de G(F) en resultarà el grup F1 o F2, la qual cosa vol dir que G(F) s'obté a partir de F1 o F2 afegint isometries inverses; podem distingir els casos següents: