Sanefes F21

$ \sigma_{r}^{}$ $ \in$ G(F), llavors si c és la recta perpendicular a r pel punt A, resulta que $ \sigma_{c}^{}$ $ \in$ G(F), atès que $ \sigma_{c}^{}$ = $ \sigma_{A}^{}$$ \sigma_{r}^{}$, també resultarà per tant que totes les simetries axials respecte les perpendicular a r en Mi i en Ai seran de G(F). No pot haver més simetries axials i $ \gamma$ $ \not\in$G(F), la sanefa és del tipus F21 i G(F) = < $ \tau_{A,B}^{}$,$ \sigma_{A}^{}$,$ \sigma_{r}^{}$ >.
\includegraphics{c:/ramon/geome/f21}

Sanefa F21

Arrossegueu els punts de color vermell