Sanefes F22

$ \sigma_{r}^{}$ $ \not\in$G(F), si c és una recta perpendicular a r, tal que $ \sigma_{c}^{}$ $ \in$ G(F), resulta que la intersecció de r amb c no pot ser cap punt Mn ni An -- ja que $ \sigma_{r}^{}$ $ \not\in$G(F)--, com $ \sigma_{c}^{}$ ha de transformar centres de simetria en centres de simetria, només hi ha la possibilitat que c sigui la mediatriu del segment AM, resulta que $ \gamma$ $ \in$ G(F) ja que $ \gamma$ = $ \sigma_{c}^{}$$ \sigma_{A}^{}$ i la sanefa és del tipus F22 i G(F) = < $ \tau_{A,B}^{}$,$ \sigma_{A}^{}$,$ \sigma_{c}^{}$ >= < $ \tau_{A,B}^{}$,$ \sigma_{A}^{}$,$ \gamma$ >= < $ \sigma_{A}^{}$,$ \gamma$ >; evidentment no es poden afegir més simetries axials ni més lliscaments atès que $ \sigma_{r}^{}$ $ \not\in$G(F).

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/f22}

Sanefa F22

arrossegueu els punts de color vermell