Sanefes F12

$ \sigma_{r}^{}$ $ \not\in$G(F), però existeix $ \sigma_{c}^{}$ $ \in$ G(F) amb c $ \perp$ r, sigui A = c $ \cap$ r, llavors G(F) conté totes les simetries axials $ \sigma_{c_n}^{}$ i $ \sigma_{d_n}^{}$, on cn i dn són les perpendiculars a r per An i Mn respectivament; no hi pot haver lliscaments d'eix r atès que el producte d'un lliscament d'eix r amb la simetria $ \sigma_{c}^{}$ és un gir d'amplitud 180o. La sanefa és del tipus F12 i G(F) = < $ \tau_{A,B}^{}$,$ \sigma_{c}^{}$ >.
\includegraphics{c:/ramon/geome/f12}

Sanefa F12

Arrossegueu els punts de color vermell