Generació de sanefes amb miralls, paper i tisores

Hi ha diverses publicacions que tracten el tema de la construcció de sanefes mitjançant el plegament de paper i retallant el paper plegat4.2, el material que utilitzarem és: tires de paper, tisores, cuttex i un cilindre de fusta o cartró.

Per començar, tenim dues possibilitats:

  1. Plegar la tira pel seu eix donant lloc a una tira doble.
  2. No plegar la tira pel eix, o sigui partint de la tira simple.

El paper es pot plegar de dues maneres:

  1. Enrotllant la tira al voltant del cilindre.
  2. Plegant la tira com un acordió amb plecs perpendiculars a l'eix de la tira.

Combinant aquestes dues maneres de procedir, s'obtenen quatre possibilitats que donen lloc a quatre tipus de sanefes. En l'activitat 6 es proposa esbrinar quins són els tipus de sanefes que s'obtenen amb aquestes quatre possibilitats.

Una altra manera de generar sanefes és mitjançant miralls, en aquest sentit proposem l'activitat 5 que tracta d'esbrinar el tipus de sanefes que es poden generar amb miralls disposats de diverses formes.