Eixos de simetria d'un mosaic

A continuaciˇ descriurem les propietats que han de tenir les xarxes de punts dels mosaics amb isometries inverses, o sigui que els seus grups de simetria contenen simetries axials o lliscaments.

Subseccions