Tipus d'angles

\includegraphics{c:/ramon/geome/tipus2}

Tipus d'angles

Si prenem dos punts qualsevol P i Q en l'interior d'un angle convex, el segment que determinen està totalment inclòs en l'interior de l'angle. Aquesta propietat no es compleix si l'angle és concau