Mosaics d'ordre 1

Els mosaics d'ordre 1 no tenen cap centre de simetria, per tant el seu grup $ \W$ només pot contenir translacions i isometries inverses. Si $ \M$ no conté cap isometria inversa, llavors $ \W$ = $ \T$ = < $ \tau_{A,B}^{}$$ \tau_{A,C}^{}$ > el mosaic es diu que és del tipus p1, els punts AB i C poden ser arbitraris sempre i quan no estiguin alineats.

A continuació mostrem la cel·la reticular i una base del mosaic:

p1 = < $\displaystyle \tau_{A,B}^{}$$\displaystyle \tau_{A,C}^{}$ >

\includegraphics{c:/ramon/geome/mo11}

En la pràxima figura hi ha representats un parell d'exemples de mosaics p1 on s'han ressaltat les bases que el generen.

\includegraphics{c:/ramon/geome/mo12}

Observem dues maneres de construir mosaics monoèdrics del tipus p1,

\includegraphics{c:/ramon/geome/mo11bis}

\includegraphics{c:/ramon/geome/mo12bis}

Si s'examina la figura que hi ha continuació amb detall, s'observa que té 6 ''costats'' amb els costats oposats ''paral·lels''. Una figura ''hexagonal'' amb aquesta forma sempre emmosaica el pla:

Mosaic p1

Arrossegueu els punts de color vermell

\includegraphics{c:/ramon/geome/mo14bis}Subseccions