Paral·lelisme i angles

Prenem dues rectes r i s paral·leles i t una recta secant, llavors es compleix:

$ \bullet$ Els angles oposats pel vèrtex són iguals ja que: $ \angle$1 i $ \angle$2 són suplementaris; $ \angle$2 i $ \angle$3 són també suplementaris, per tant:

$\displaystyle \angle$1 = 180o - $\displaystyle \angle$2 = $\displaystyle \angle$3

\includegraphics{c:/ramon/geome/para2}

$ \bullet$ Al ser r i s paral·leles $ \angle$4 i $ \angle$5 són suplementaris,1.5també $ \angle$1 i $ \angle$4 són suplementaris, per tant:

$\displaystyle \angle$1 = 180o - $\displaystyle \angle$4 = $\displaystyle \angle$5

els angles $ \angle$1 i $ \angle$5 es diu que són corresponents. També $ \angle$3 = $ \angle$5 ja que $ \angle$3 = $ \angle$1 = $ \angle$5, els angles $ \angle$3 i $ \angle$5 s'anomenen alterns interns, per acabar els $ \angle$1 = $ \angle$7 i aquests angles són alterns externs.