Generació de mosaics plegant i retallant paper

La generació de mosaics amb miralls es basa en el fet que un mirall simula una simetria axial, si disposem més d'un mirall, les simetries axials es van composant una a continuació de l'altra, resultant girs i translacions.

Si pleguem un paper i en retallem un tros, al desplegar també s'haurà produït una simetria axial respecte l'eix de plegament, al fer més d'un plec, les simetries axials es composen de la mateixa manera que ho fan les simetries axials en els miralls, aquesta senzilla observació ens suggereix la idea que plegant i retallant podrem generar els mateixos tipus de mosaics que amb els miralls. Els plegaments bàsics per generar mosaics són els següents: A partir d'un quadrat, es poden generar els mosaics que hem mencionat en l'apartat dels calidoscopis amb base quadrada o sigui els del tipus(cmm, pmm, p4m i p4g), per exemple, a continuació es mostra com generar el mosaic p4g en forma d'os:

\includegraphics{c:/ramon/geome/ple1}
A partir d'un triangle equilàter, es poden generar els mateixos mosaics que es generen a partir d'un calidoscopi amb base un triangle equilàter (p3m1, p31m, p6m):
\includegraphics{c:/ramon/geome/ple2}
A partir d'un rectangle, es poden generar els mosaics cmm i pmm:
\includegraphics{c:/ramon/geome/ple3}