Exercicis i activitats

 1. S'ha de reconèixer una cel·la reticular, una base i classificar els mosaics que es mostren a continuació.
  \includegraphics{c:/ramon/geome/moac}
  \includegraphics{c:/ramon/geome/moac2}

 2. Es tracta de construir un calidoscopi dièdric en forma de prisma recte de base un triangle equilàter i dibuixar els motius mínims en la base de manera que es generin els mosaics que hi ha a continuació.
  \includegraphics{c:/ramon/geome/cali3}

 3. Es proposa fer la construcció d'un calidoscopi per generar mosaics del tipus p6m amb base un triangle rectangle amb angles de 30o, 60o, i 90o. A continuació cal dibuixar els motius mínims que generin els mosaics del tipus p6m que estan dibuixats en l'activitats anterior

 4. Construeix un calidoscopi en forma de prisma recte de base quadrada i comprova les afirmacions de la pàgina [*] amb els motius que estan dibuixats a continuació.
  \includegraphics{c:/ramon/geome/cali7}

 5. S'han de dibuixar els motius més petits amb els que es generen els mosaics que hi ha a continuació amb el calidoscopi de base quadrada que s'ha construït en l'activitat anterior.
  \includegraphics{c:/ramon/geome/cali7bi}

 6. Construeix un calidoscopi per generar mosaics del tipus p4m (prisma amb base un triangle rectangle d'angles 45o, 45o i 90o) i dibuixa els motius que generen els mosaics que hi ha representats a continuació.
  \includegraphics{c:/ramon/geome/cali8}
 7. Dissenya un calidoscopi que permeti generar els mosaics que hi ha a continuació, dibuixa el motiu i comprova el resultat.
  \includegraphics{c:/ramon/geome/cali9}

 8. Enumera els 7 tipus mosaics que es poden generar amb els diferents tipus de calidoscopis que s'han treballat.

 9. Si posem una sanefa indefinidament llarga entre dos miralls paral·lels, es poden generar altres tipus de mosaics, investiga quins són aquests mosaics i quins són els tipus de sanefes que els generen.

 10. Es tracta de generar plegant i retallant els mateixos mosaics que s'han generat en les activitats anteriors amb miralls. S'ha de tenir en compte que retallar més de 15 o 16 fulls és bastant complicat si el paper no és molt prim, el paper més adequat és l'anomenat paper de ''ceba'', una grandària adequada és el DINA3.

 11. Construcció macros amb el programa que generin els diferents tipus de mosaics.
 12. Reconeixement dels diversos tipus de mosaics en la localitat on vius. A continuació hi ha represententats diversos mosaics que es poden trobar en el casc urbà de la ciutat de Tarragona.

  \includegraphics{c:/ramon/geome/fotocmm}

  \includegraphics{c:/ramon/geome/foto2}

  \includegraphics{c:/ramon/geome/foto3}

  \includegraphics{c:/ramon/geome/foto4}

  \includegraphics{c:/ramon/geome/foto5}

  \includegraphics{c:/ramon/geome/foto6}

  \includegraphics{c:/ramon/geome/foto7}