Vectors

Partint de la idea física de magnitud com a qualsevol propietat dels cossos que pugui ser mesurada, tal com la longitud, l'àrea, el volum, la velocitat,..., es poden distingir dos tipus de magnituds, les escalars i les vectorials, segons que aquestes magnituds puguin expressar-se utilitzant un sol nombre (escalars) o també s'hagi d'explicitar la direcció i el sentit quan les volem determinar. El concepte matemàtic que s'utilitza per manejar magnituds vectorials és el de vector.

Amb la idea intuïtiva pla i l'espai com a conjunt de punts, un vector fix és un parell de punts A, B donats d'una manera ordenada, el primer punt A s'anomena origen i el punt B extrem del vector, s'utilitza la notació $ \overrightarrow{AB}$.Subseccions