Suma de vectors

La idea de suma de vectors, correspon a la resultant de dues forces que actuen sobre un mateix punt.

Així, la suma o resultant de dos vectors es calcula aplicant la regla del paral·lelogram., també podem calcular la suma traslladant el segon vector fins que el seu origen coincideixi amb l'extrem del primer i unint l'origen del primer amb l'extrem del segon.

$\displaystyle \overrightarrow{AB}$ + $\displaystyle \overrightarrow{BC}$ = $\displaystyle \overrightarrow{AC}
$

En el gràfic que hi ha a continuació es pot veure que el vector lliure que resulta de sumar dos vectors, no depèn dels representants que hem utilitzat per calcular aquesta suma.
\includegraphics{c:/ramon/geome/sumav}