Operacions amb coordenades a V3

Les coordenades del vector suma, i les del producte per un escalar es calculen de la mateixa manera que es fa a V2:

$\displaystyle \left.\vphantom{\begin{array}{rcl}\vec u&=&(u_1,u_2,u_3)\  \vec v&=&(v_1,v_2,v_3)\end{array}}\right.$$\displaystyle \begin{array}{rcl}\vec u&=&(u_1,u_2,u_3)\  \vec v&=&(v_1,v_2,v_3)\end{array}$$\displaystyle \left.\vphantom{\begin{array}{rcl}\vec u&=&(u_1,u_2,u_3)\  \vec v&=&(v_1,v_2,v_3)\end{array}}\right\}$$\displaystyle \Lra$$\displaystyle \vec{u} $ + $\displaystyle \vec{v} $ = (u1 + v1, u2 + v2, u3 + v3),    $\displaystyle \la$$\displaystyle \vec{u} $ = ($\displaystyle \la$u1,$\displaystyle \la$u2,$\displaystyle \la$u3)