...:::Contacta:::...
Ramon Masip
Webmaster
IES Pons d'Icart

Llistes d'exercicis:


Segon de Batxilerat de la modalitat Tecnologia, ciències de la naturalesa i la salut:

Càlcul diferencial i integral

Àlgebra i Geometria tridimensional


Primer de Batxilerat de la modalitat de Tecnologia, ciències de la naturalesa i la salut:

Trigonometria.

Geometria plana

Funcions


Primer de Batxillerat de la modalitat Humanitats i Ciències Socials

Estadística


Quart d'ESO

Enters i fraccions

Potències i radicals

Equacions

Radicals

Polinomis


Altres

Exercicis políedres

Resum classificació mosaics