...:::Contacta:::...
Ramon Masip
Webmaster
IES Pons d'Icart

Aquest Applet permet actuar sobre el políedre que està en la pantalla. Arrossegant el mouse, es pot moure el políedre, i prement la tecla Control i arrossegant el políedre canvia de grandària.

Es poden representar els següents políedres:

1) El políedres regulars.
2) Els prismes amb base un polígon regular i cares laterals quadrades.
3) Els antiprismes amb cares laterals triangles equilàters i amb bases un polígon regular.

Accions que es pot realitzar sobre el políedre que està en pantalla:

1) Pas al dual en què cada cara es converteix en un vèrtex i cada vèrtex en una cara (operació que com es pot comprovar és involutiva).

2) El truncament de tipus 2 amb la possibilitat de canviar el valor del paràmetre del truncament.

3) El truncament de tipus 1.
(El truncament de tipus 1 i 2 generen un políedre en sentit estricte si el conjunt de vèrtexs connectats a un vèrtex fix per arestes són coplanaris).

4) Triangulació 2: Genera 4 triangles per cada cara triangular a partir dels punts mitjans de les costats de cada cara. (Només es pot aplicar sobre políedres amb cares triangulars)

5) Projecció: Es projecten els vèrtexs del políedre actiu sobre l'esfera unitat.

6) Estrellats: Dibuixa una piràmide per cada cara d'altura variable i amb base en la mateixa cara.

Per visualitzar una cúpula icosaèdrica, cal carregar l'icosàedre, aplicar la triangulació 2 (una, dues,... vegades) i a continuació la projecció.