El món de les olors: Components dels perfums

Els components principals del perfums són els següents: olis essencials d’orígens naturals (animals o vegetals), compostos sintètics, fixadors de l’olor i els dissolvents.

Olis essencials: Són materials formats per molècules volàtils. Un determinat oli essencial no esta constituït per una sola substància sinó que agrupa a un conjunt de substàncies que li dona una olor característica, molts cops impossible d’imitar de forma sintètica. Aquest olis s’extreuen normalment de plantes o de determinades glàndules animals mitjançant diferents tècniques com l’extracció, la destil•lació o la dissolució en fred o en calent,...........................

Compostos sintètics: Són substàncies produïdes mitjançat una síntesis química absoluta sense la intervenció del producte natural. Dins les substàncies sintètiques trobem les que imiten l’olor natural però la molècula sintetitzada és diferent a les naturals però s’han obtingut per una via sintètica com és el cas de l’alcohol feniletílic (oli de roses)
Un dels tipus de substàncies sintètiques més utilitzades per la indústria de la perfumeria són els ésters. Un ester és una molècula que conté un grup funcional R – COO – R’ (on R i R’ simbolitza una cadena hidrocarbonada, és a dir, formada per carbonis i hidrògens). Aquest tipus de molècules s’obtenen per combinació d’un àcid orgànic i un alcohol. L’esterificació és una reacció que acostuma a ser molt lenta, per tant, per augmentar la seva velocitat s’utilitza l’àcid sulfúric concentrat que actua com a catalitzador i deshidratant.
Alguns exemples dels esters més utilitzats són els següents: acetat d’amil CH3-COO-CH2-CH2- CH2- CH2-NH3 (olor de plàtan), acetat de benzil (CH3-COO-CH2-C6H5) (olor de gessamí), acetat d’etil CH3-COO-C2H5 (olor de les coles), acetat de geraniol CH3-COO-C10H7 (essència artificial de lavanda)

Fixadors de l’olor: Són substàncies poc volàtils que tenen un elevat poder de dissolució i impedeixen que les substàncies oloroses s’evaporin ràpidament del perfum. Aquests productes contenen substàncies resinoses i balsàmiques com el mesc, l’ambre i els perfums artificials entre altres. També s’utilitzen fixadors inodors o de poc olor com el benzoat de benzil i ester de l’àcid ftàlic. En perfumeria fina s’utilitza com a fixador una petita quantitat de glicerina.

Dissolvents: En perfumeria el dissolvent més utilitzat és l’alcohol etílic. L’alcohol metílic no s’utilitza ja que és tòxic i per altre banda l’olor pròpia d’aquest alcohol molesta en l’elaboració dels perfums fins. L’alcohol isopropílic no s’ha d’utilitzar per motius sanitaris, encara que el trobem en alguns productes cosmètics donant bons resultats. De tota manera els alcohols emprats han de tenir un grau de puresa molt elevat; això comporta tractaments especials que encareixen aquest producte.
També podem trobar perfums que no continguin alcohol: són els anomenats Water Perfume o Without Alcohol. Per evitar l’envelliment del perfum s’afegeix un 0,2% d’àcid salicílic.