Personatges famosos
Astronomia

Annie Jump Cannon i les classes espectrals d'estrelles

Altres seccions
Annie Jump Cannon va néixer el dia 11 de desembre de 1863 a Dover, Delaware (EU). La seva mare, Mary Cannon, va ser qui va estimular Annie el gust per l'astronomia. Va assistir al Wellesley Collage, on va estudiar física i astronomia. A més va dedicar part del seu temps a realitzar mesures espectroscòpiques.

Durant més de deu anys no va exercir l'astronomia, fins al 1894, després de la mort de la seva mare, quan va començar com a professora júnior de física mentre estudiava astronomia a Radcliffe.

Al 1986 va ser contractada per William Pickering del Harvard College Observatory, formant part del que es coneixeria com "les dones de Pickering" per a reduir dades i realitzar càlculs astronòmics. Aquest treball va ser iniciat per Nettie Farrar qui el va abandonar en contreure matrimoni. El seu lloc va ser ocupat per Williamina Fleming, la primera de les dones de Pickering reconeguda per la comunitat astronòmica. Ella, amb més de 10.000 estrelles estudiades, va desenvolupar una classificació que contenia 22 classes espectrals. Antonia Maury va continuar amb l'estudi.

Anne Jump Cannon va se l'elegida per continuar amb el projecte. Va començar amb l'estudi d'estrelles brillants de l'hemisferi sud i va aplicar en elles una simplificació i reordenament de la classificació de Maury i Flemming, que va donar com a resultat una seqüència de classes espectrals denominades O, B, A, F, G, K, M. "Oh Be A Fine Girl -- Kiss Me.", és la més famosa mnemotècnia en astronomia, ideada per a recordar aquesta classificació.

Les estrelles estudiades comprenen més de 250.000, les quals van ser reunides en el Catàleg Draper, que actualment conta amb més de 400.000 objectes.

Anne Jump Cannon també va realitzar un catàleg de 300 estrelles variables. Va rebre molts "primers" títols: Doctorat honorari a Oxford, primera dona a la societat astronòmica, etc.

Va ser responsable de la col·lecció de fotografies astronòmiques del Harvard College Observatory, al 1911, però només va ser nomenada com a professora regular d'astronomia al 1938. Va morir el 13 d'abril de 1941 a Cambridge, Massachussets.

Aquesta pàgina forma part del lloc: Astronomia Educativa: Univers i Sistema Solar