Foto de l'aurora boreal a Júpiter

Les aurores de Júpiter són de centenars a milers de vegades més intenses que les del nostre planeta. A més, els anells brillants al voltant dels pols magnètics de Júpiter tenen dues vegades el diàmetre de la pròpia Terra. En ambdós mons les aurores ocorren quan electrons i ions plouen sobre la part superior de l'atmosfera. Aquestes partícules són guiades per línies de força magnètica cap als pols, on s'estavellen contra les molècules d'aire i les fan brillar. Una diferència important entre les aurores de la Terra i les de Júpiter té a veure amb la font de les partícules carregades. A Júpiter, moltes d'elles provenen de volcans en erupció sobre la superfície del seu satèl·lit Io, que omplen la magnetosfera del planeta gegant amb sofre i oxigen ionitzats. Els ions de Io són accelerats pels camps elèctrics locals cap a la zona auroral de Júpiter.

  <<     Sistema Solar Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar