Foto de la magnetosfera solar

Les imatges del Telescopi Ultraviolat Extrem a bord de l'Observatori Heliosfèric i Solar (SOHO) no van revelar res estrany durant l'interval del 9 al 11 de maig de 1999. Aquesta imatge mostra el gas a 1,500,000°C de la tènue atmosfera exterior del Sol, la corona. Tots els patrons d'aquesta imatge responen a l'estructura del camp magnètic. Gràcies a l'alta qualitat d'aquest instrument, es poden veure més i menors característiques que abans del camp magnètic solar.

  <<     Sistema Solar Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar