Foto que prova l'existència d'aigua a Mart

La Sonda europea Mars Express va enviar aquesta foto que demostra l'existència d'aigua en Mart. L'aigua, se sap, és l'element essencial per a la vida i, encara que no marcians evolucionats, existia la possibilitat de trobar microorganismes animals o vegetals i demostrar que el sorgiment de la vida sobre un planeta no és un fet exclusiu de la Terra. Alguns estudiosos han formulat la hipòtesi que, anteriorment, el planeta devia tenir una atmosfera més gruixuda i densa que l'actual, que permetia l'existència d'aigua en estat líquid: s'explicarien així els jaços dels rius, ara ja secs, descoberts per les sondes americanes Mariner i Viking. És probable que l'aigua només es trobi en forma de gel damunt o sota la superfície, o com a rastres de vapor o cristalls de gel a l'atmosfera.

  <<     Sistema Solar Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar