Dibuix de l'interior del planeta Saturn

Saturn és l'únic planeta que té una densitat inferior a la de l'aigua, aproximadament un 30% menys. Si fos possible trobar un oceà prou gran, Saturn hi suraria. El color groc del nuvolós Saturn està marcat per amples bandes atmosfèriques similars, però més tènues, que les descobertes a Júpiter. La major part del planeta deu estar format per substàncies poc denses i, en el cas que existeixi un nucli sòlid, és probable que no contingui elements pesants, com ara metalls.

  <<     Sistema Solar Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar