Foto d'un centre d'anālisi de dades

Les dades astronōmiques que posseīm en l'actualitat precisen potents ordinadors que les processin. Els centres de cālcul i anālisi de dades memoritzen i "creuen" la informacion subministrada per les diverses fonts i, d'aquesta manera, ajuden als científics, facilitant-los la seva tasca.

  <<     Univers Bāsic     >>  

Aquesta pāgina forma part del lloc:  Astronomía Educativa. Univers i Sistema Solar