Foto d'un Radiotelescopi

Els radiotelescopis detecten la radiació electromagnètica de l'espai amb longituds d'ona que van de 1 mm a més de 1 km. Els radiotelescopis només són sensibles a la radiació electromagnètica amb una longitud d'ona relativament llarga, per això, la resolució (capacitat de distingir el detall) d'un instrument senzill és baixa. No obstant això, quan els senyals d'un grup de telescopis que apunten al mateix objectiu es combinen, la resolució es millora enormement.

  <<     Univers Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomía. Univers i Sistema Solar