FREQUÈNCIA CARDÍACA

 

  • La freqüència cardíaca és una forma de poder mesurar l’ intensitat d’un esforç, d’ unes tasques realitzades. Uns altres mètodes són per exemple:
    l’escala de percentatges (millor resultat esportista)
    l’ índex de Wint (potencia actual/ potencia màxima)

La freqüència cardíaca és un pràctic indicador del nivell d’ intensitat de l’exercici realitzat ja que reflexa l’adaptaciódel sistema cardiovascular a l’esforç que realitza. Per treballar la intensitat de l’esforç a través de la freqüència cardíaca existeixen diferents quadres estandarditzats, però potser el més important dintre del marc educatiu sigui el de la zona d’activitat.

 

El coneixement teòric i pràctic de la zona d’activitat és de gran importància per un control saludable de l’activitat física- esportiva aeròbica.La zona d’activitat es el marge en que les pulsacions han de trobar-se per proporcionar els majors beneficis a nivell cardiovascular i respiratori amb els mínims riscos.El seu càlcul ens permet obtenir una orientació ràpida per la pràctica d’activitats físiques aeròbiques de forma segura.

ICM (índex cardíac màxim)= 220- edat

Aquest número, ICM, es el número màxim teòric de pulsacions que pot arribar una persona al realitzar un exercici o activitat física intensa.Conegut el ICM, calcularem el 55% i 85% d’aquest valor. Considerem el 55 i 85% els límits o extrems de la zona d’activitat per adolescents.

Per contar les pulsacions ho farem al costat dret del coll, per on passa l’artèria caròtida. Contem 15’’ els batecs del cors i multipliquem per 4. Així obtenim els batiments en un minut (=pulsacions/min).