Flexibilitat

Retorn a inici

 

Retorn a inici

Definició:

La flexibilitat és la capacitat que ens permet realitzar moviments en la seva màxima amplitud.

Les persones amb baixa flexibilitat estan més exposades a les lesions esportives o a problemes amb la postura corporal.

Factors que influeixen:

La flexibilitat depén de:

l'elasticitat muscular és a dir la capacitat que té el múscul d'allargar-se i escurçar-se, i de la mobilitat articular que és el grau de moviment que té cada articulació.

Consideracions:

El treball de flexibilitat ha d'anar precedit d'un bon escalfament per evitar lesions.

Hem d'estar relaxats.

S'han de fer de forma suau durant uns 20 a 40 segons

No s'han de fer rebots.

La part més important de la flexibilitat és la continuïtat en el treball, ja que es perd ràpidament. és millor fer-ne un xic cada dia que no una estona molt gran un dia o dos a la setmana.

Cal fer-los abans i després d'una pràctica esportiva

Quan una persona realitza molts de cops un moviment, per exemple un nadador el moviment del braç, o un corredor de fons una passa curta, a la llarga, l'articulació i la musculatura s'anirà amollant i el moviment que efectua de forma contínua acabarà siguen el màxim possible.

Flexibilitat estàtica o passiva:

Es tracta de mantenir la posició amb l'ajut d'una altra part del cos o d'un company durant 10 a 30 segons.En aquest estirament el múscul s'estira al màxim, però en cap cas s'ha de sentir dolor.

Efectes positius:

1.- Redueixen la tensió muscular provocant una sensació de plaer.

2.- Augmenten les capacitats de moviment.

3.- Ajuden a coordinar millor i milloren l'equilibri.

4.- Milloren el risc de lesions i de malalties musculars o òssies.

5.- Milloren les tensions mentals, ja que molts de cops són produïdes per tensions musculars