Mesura d'una alçada inaccessible

<--!PARAM NAME=background VALUE="imatges/cel02.jpg"--> <--!PARAM NAME=trace VALUE="point 10"--> <--!PARAM NAME=spring VALUE="point 6 size 38,-12"-->

Possiblement calgui alguna correcció en els resultats dels càlculs, tot i ser correctes els plantejaments