ARC ORNAMENTAL i MOSAIC p4m

Donat un semicercle inscrit en un rectangle, inscriure dues circumferències tangents exteriorment al semicercle i interiorment al rectangle.

 

 

 

 

 

  • Anàlisi geomètrica i construcció I amb regle i compàs

 

 

 

  • Tractament algèbric i construcció II amb regle i compàs

    Si s'observa la figura adjunta s'obtenen les relacions següents:

Aquesta relació entre x=OP i r=OT proporciona la construcció següent:

 

 

  • Mosaic p4m creat amb el motiu anterior