ARC CARPANELL (de tres centres)

Aquest arc arrenca amb dos cercles d'igual radi que connecten tangencial i interiorment amb un arc superior.

Enunciat del problema: Donats la fletxa FM, la llum AB i el centre P de l'arrencada, s'han de construir els arcs d'arrencada AT i SB, i l'arc superior TFS de (O,OF). Concretament, caldrà trobar O, T i S.

Pla de la Seu, 9 . Tarragona