Problema generador de les seccions còniques

Donats un punt A i una circumferència de centre O i radi r, cerquem el lloc geomètric dels centres P de les circumferències que passen pel punt A i qualsevol parella de punts de la circumferència T1 i T2 tals que l'angleT1OT2=90°.

  • Per generar el lloc només cal variar la posició de T1. Si es varia la posició inicial del punt A, s'observa que es generen els diferents tipus de còniques.
  • Apunt amb anàlisi del problema

Ramon Nolla. Març de 2011. Revisió de febrer de 2014. Creat amb GeoGebra. Descarrega a Geogebra Tube