DUPLICACIÓ DEL CUB. Atribuļda a Plató, encara que es creu de manera equivocada.

Consulteu Heath, Sir Thomas (1921) "A history of greek mathematics", vol. I, pąg. 255-258


Ramon Nolla, 2010. Creat amb GeoGebra