Cerca de punt fix per a la funció f(x) = 1 – a · x²

Aquest és un applet de Java creat amb el GeoGebra des de www.geogebra.org, sembla que no teniu instal·lat el Java, si us plau, visiteu www.java.com

Ramon Nolla, juny de 2012. Creat amb GeoGebra