Construcció de la mitjana Harmònica

- Document PDF amb el concepte i diverses construccions

- Càlcul d'una velocitat mitjana que dóna per solució la mitjana harmònica

Ramon Nolla, novembre de 2012. Creat amb GeoGebra