Composició d'un gir i una simetria axial

 

Ramon Nolla. Febrer de 2014.Creat amb GeoGebra. Descarrega a Geogebra Tube