Anamorfosi d'un ortoedre escapçat. En cavallera i planta

Podeu canviar paràmetres movent els punts verds i, també, els punts groc i blau de la vista en planta

Ramon Nolla. Gener de 2014. Creat amb GeoGebra. Descarrega a Geogebra Tube