Vista en perspectiva cavallera de l'anamorfosi d'un cub

Els punts de color verd controlen els diferents paràmetres de la construcció

Ramon Nolla. Gener de 2014. Creat amb GeoGebra. Descarrega a Geogebra Tube