Mètode de Serlio (1545). Perspectiva lineal

Comparació del mètode de Serlio (1545) amb el mètode punt-distància en la construcció d'un enrajolat vist en perspectiva lineal.

Ramon Nolla, Desembre de 2013, Creat amb GeoGebra.