Ptolemeu: Pentàgon regular inscrit en un cercle

Ramon Nolla. Abril de 2014.Creat amb GeoGebra. Descarrega a Geogebra Tube

Per fer-ne una anàlisi, consulteu: