Dissecció d'un quadrat en dos quadrats

Proposició i resolució d'un problema en dues etapes, per obtenir el teorema de Pitàgores com un subproducte.

Algunes consideracions:

  • L'objectiu de la proposta s'inclou en el marc més ampli de la cerca d'alternatives a les presentacions tancades estàndards de diferents ítems de la programació a secundària.
  • Els fitxers Geogebra adjunts es presenten com una mostra de productes finals d'una recerca.
  • Això implica que la proposta d'aquest problema a diferents tipus d'alumnat pot seguir camins molt diferents. Des del plantejament per part d'aquest alumnat de tipus de resolució aproximada fins l'aparició d'altres idees paral·leles de dissecció.
  • La missió del professorat seriael de dirigir les intuicions i desenvolupamnets dels alumnes cap a l'establiment de patrons i resultats que poden ser interessants dins del currículum. Entre ells, naturalment, l'establiment del teorema de Pitàgores.
  • En definitiva, aquests fitxers consisteixen en una presentació ordenada d'un dels possibles resultats d'una recerca. El seu ús no hauria de caure en el defecte de les presentacions tancades i acabades.

Etapa 1

Disecció d'un quadrat en dos quadrats iguals

Etapa 2

Disecció d'un quadrat en dos quadrats