Puzle del teorema de Pitàgores (set peces)

Ramon Nolla. Octubre de 2012. Creat amb GeoGebra. Descarrega a Geogebra Tube