Aproximació al nombre pi

 

Ramon Nolla. Desembre de 2013, Creat amb GeoGebra. Descarrega a Geogebra Tube