Resolució de sistemes lineals 2x2

Ramon Nolla. Març de 2012. Revisat el Novembre de 2014. Creat amb GeoGebra. Descarrega a Geogebra Tube

Qüestions per a l'alumnat: