Problema de construcció

Anàlisi i construcció d'un octàgon regular conegut un costat

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Ramon Nolla, 8 de gener de 2008, Creat amb GeoGebra